Anmäl Dej som supporter! Liity kannustajaksi!
FöreningPublicerad: 12.01.2024 15:09

Anmäl Dej som supporter! Liity kannustajaksi!

För att bli supporter ska man anmäla sig på adressen: kpokannustajat.fi
Ägarkundshushållets huvudmedlem (= den i vars namn ägarkundsposten kommer) loggar
in med sina egna uppgifter och väljer den förening till vars supportrar hushållet vill ansluta
sig. På detta sätt stöder hela familjens inköp den aktuella föreningen.
Bifogat finns detaljerade anvisningar om hur man ska logga in. Att anmäla sig som supporter är talkoarbete till förmån
för föreningen, och det kräver inte mer än 10-15 minuter av er tid. Med andra ord är det
ett mycket enkelt sätt att stöda den egna föreningen.

Terjärv Ungdoms sportklubb rf  

Smedasvägen 88           

68700 Terjärv


Fakturering:

Terjärv Ungdoms Sportklubb rf

Södra Terjärvvägen 9

68700 Terjärv

mona-lisa.grankvist@tsc.fi