Klubbens funktionärer
Ordförande Vesala Camilla camilla.vesala@edu.kronoby.fi 0400 486143
Styrelsens medlem Broberg Rasmus rasmus.broberg@omtklinikka.fi 0405961826
Styrelsens medlem Forsbacka Matias matias.forsbacka@gmail.com
Styrelsens medlem Grankvist Mona-Lisa monalisa.grankvist@gmail.com 0408273730
Styrelsens medlem Grannabba Sami sami.grannabba@gmail.com +358 405232207
Styrelsens medlem Granö Linda linda_grano@hotmail.com 040-7604627
Styrelsens medlem Savolainen Sanna sannasavolainen73@hotmail.com 0442941101
Avdelningens ordförande Granö Linda linda_grano@hotmail.com 040-7604627
Medlem i fotbollssektionen Broberg Rasmus rasmus.broberg@omtklinikka.fi 0405961826
Medlem i fotbollssektionen Furu Sami furusami@gmail.com +358405547144
Medlem i fotbollssektionen Grahn Christoffer christoffer.grahn@minimaid.fi
Medlem i fotbollssektionen Grahn Mikael mikael.grahn@minimaid.fi
Medlem i fotbollssektionen Granholm Johnny johnnygranholm74@gmail.com +358505294914
Medlem i fotbollssektionen Högnabba Jan-Peter jan.peter.hognabba@pp.kpnet.fi
Medlem i fotbollssektionen Högnabba Linda-Mari linda_m86@hotmail.com
Medlem i fotbollssektionen Särs Sanna sanna.sars@pedersore.fi 040-7362132
Avdelningens ordförande Grannabba Sami sami.grannabba@gmail.com +358 405232207
Medlem i ishockysektionen Furu Sami furusami@gmail.com +358405547144
Medlem i ishockysektionen Granholm Janne jan-mikael.granholm@stdeck.fi 0456719265
Medlem i ishockysektionen Kaitajärvi Pamela byskata_kaitajarvi@hotmail.com
Medlem i ishockysektionen Nykänen Ron ron.nykanen@pp.inet.fi
Medlem i ishockysektionen Savolainen Sanna sannasavolainen73@hotmail.com 0442941101
Medlem i ishockysektionen Storbacka Bernt bernt.storbacka@gmail.com
Medlem i ishockysektionen Särs Sanna sanna.sars@pedersore.fi 040-7362132
Medlem i ishockysektionen Söderbacka Åsa asa.soderbacka@raniplast.com +358405957374
Avdelningens ordförande Forsbacka Matias matias.forsbacka@gmail.com
Medlem i övrig sektion Forsbacka Patrik patrickforsbacka@gmail.com
Medlem i övrig sektion Forsberg Viktoria viktoria@segermarketing.fi
Medlem i övrig sektion From Tommy tommya.from@gmail.com
Medlem i övrig sektion Grahn Mikael mikael.grahn@minimaid.fi
Medlem i övrig sektion Granholm Clara clara.granholm@gmail.com
Medlem i övrig sektion Lassas Sabina sabina.furu@hotmail.com
Medlem i övrig sektion Ravall Jonny jravall75@gmail.com
Medlem i övrig sektion Storrank Jennifer jennifer.storrank@gmail.com
Medlem i övrig sektion Svartsjö Matilda matilda.svartsjo@hotmail.com
Medlem i övrig sektion Vikman Tom tom.vikman@gmail.com
Terjärv Ungdoms Sportklubb
«  Januari   »
Kategorier