Ishallens byggprojekt framskrider planenligt - Jäähallin rakennushanke etenee suunnitelmien  mukaan
U11Publicerad: 18.04.2021 19:40

Ishallens byggprojekt framskrider planenligt - Jäähallin rakennushanke etenee suunnitelmien mukaan

Denna soliga och varma lördag i mitten på april var det U10/11-lagets tur att hjälpa till med ishallsprojektet. Alla omklädningsrum är nu rivna och endast kanslidelen står kvar. Nästa vecka kan förhoppningsvis grundarbetet för de nya omklädningsrummen inledas. Inne i ishallen är golvet runt rinken bortriven och rinken till största delen nedplockad. Som tur är står cafeét kvar, så att talkofolket kan stärka sig med en kopp kaffe och något tuggbart mellan varven. Bara isen smälter kan det verkliga arbetet inne i ishallen starta.


Tänä aurinkoisena ja lämpimänä huhtikuun lauantaina oli U10/11-joukkueen vuoro lähteä auttamaan jäähalliprojektin kanssa. Pukukopit ovat nyt purettuja ja vain entinen toimisto-osa on enää paikallaan. Ensi viikolla alkaa toivottavasti uusien pukukoppien perustyöt. Jäähallin sisällä lattia kaukalon ympärillä on purettu ja kaukalon laidat on suurilta osin otettu alas. Onneksi kahvio palvelee vielä, jotta talkooväki voi välillä käydä kahvilla. Varsinainen työ jäähallin sisällä lähtee käyntiin kunhan jää sulaa.