Granholm & Saarinen
Ko-Mec
Snellman
VVS LVI ON

Lag

Granbacka Daniel
Hästbacka Elton
Bodbacka Emil
Hänninen Oiva
Särs Johannes
Söderbacka Eric
Timmerbacka Linus
Vesala Viktor
Vikman Benjamin

Funktionärer