TUS årets hockeyförening! / TUS vuoden jääkiekkoseura!
FöreningPublicerad: 05.09.2022 17:04

TUS årets hockeyförening! / TUS vuoden jääkiekkoseura!

Terjärv US Årets ishockeyförening: "De har stått för en enastående bedrift"

Terjärv Ungdoms Sportklubb har utsetts till Årets ishockeyförening i Keskimaas distrikt. Den 110-åriga klubben har dessutom beviljats status som en av Olympiska kommitténs stjärnföreningar.

Foto: Johan PrestCamilla Vesala, Mona-Lisa Grankvist, Sami Furu och Sami Grannabba är några av bakgrundskrafterna i Terjärv Ungdoms Sportklubb.


– Det är många faktorer som bidrog till valet av TUS som årets ishockeyförening. TUS har stått för en enastående bedrift under coronapandemin, säger Antti Hänninen på Keskimaas distrikt.

Bedrifterna som Hänninen hänvisar till är bland annat att Terjärv US lyckades öka antalet juniorer (under 10 år) under pågående pandemi. Det i motsats till många andra föreningar som i stället tappat utövare.

TUS har också byggt ett nytt klubbhus med bland annat två omklädningsrum, kansli och torkrum intill ishallen.

– Där måste jag speciellt lyfta fram det lass som Bernt Storbacka dragit. Han har stått för en ofattbar talkoinsats.

Hänninen poängterar att han är väldigt imponerad av den förenings- och talkoanda som finns inom klubben och samhället överlag.


– TUS har vid sidan av all annan verksamhet lyckats driva igenom de saker som krävs för att kunna bli Stjärnförening. Vi pratar om en liten ort, men det är en otroligt många som engagerar sig i föreningens verksamhet.

Foto: Johan PrestSom ett bevis för en målmedveten föreningsverksamhet har TUS beviljats status som Stjärnförening

– Dessutom, fortsätter Hänninen, finns det ingen avundsjuka grengrupperna emellan: samma tränare kan ha hand om både ishockey- och fotbollslag inom föreningen. Det hör inte till vanligheterna. Alla de här sakerna hade betydelse när vi gjorde vårt val.

Några av de drivande krafterna bakom TUS samlas för att visa upp det nya klubbhuset. Ordförande Camilla Vesala har tillsammans med styrelsemedlemmarna Sami Furu, Mona-Lisa Grankvist och Sami Grannabba varit med och genomfört de insatser som krävts för att TUS fått sina utmärkelser.

Klubbhusets prislapp landade på ungefär 255 000 euro. TUS fick ett stöd från NTM-centralen på 248 000 euro. Allt arbete har utförts av lokala företag.

Att vara en av den Olympiska kommittén utnämnd Stjärnförening innebär att föreningsverksamheten måste uppfylla en rad olika kriterier. Poängen är att kraven inte heller bara ska uppnås – de ska även upprätthållas.

– Det krävs en vision och målsättning för hur föreningen ska fungera, säger Mona-Lisa Grankvist.

– Och allting måste vara dokumenterat, det räcker inte att vi står här och pratar om vad vi gör, tillägger Sami Furu.

– Det långa planeringsarbetet och otroligt många talkotimmarna fick sin belöning, då vi fick se juniorernas första glädjereaktioner då de såg sitt nya hem för första gången.

Att det ser bra ut och att allt fungerar är viktigt då barn och föräldrar väljer vilken hobby de ska satsa på. Att TUS-hockeyn nu har ett nytt modernt klubbhus i stället för gamla slitna baracker som föreningen tidigare verkade i är en tungt vägande faktor för många.

– Föräldrar har blivit mycket mer noggranna med de förhållanden som deras barn ska vara verksamma i. Det är viktigt att allt är i skick. Nu är det mycket lättare för oss att få med nya utövare då vi fått det här huset färdigt, säger Sami Grannabba.

Ordföranden Camilla Vesala konstaterar att det inte är själva statusen som stjärnförening som varit målet, utan möjligheterna som den statusen öppnar upp.

– Vi var inte ute efter att få ett diplom på väggen. Utan att få verktyg för att kunna förbättra vår verksamhet på både kort och lång sikt. Att var en Stjärnförening ställer krav på själva idrottsverksamheten, men också på administrationen. Allting ska läggas i system och följas upp. Det gör att verksamheten blir mer genomtänkt och strukturerad, säger Vesala.


LOGGA IN FÖR ATT FÖLJA SKRIBENTEN

johan.prest@osterbottenstidning.fi