Dahl Linjetrafik
NSA

Lag

3
Antikainen Eino
4
Godoy Carlos
5
Bredbacka Mio
6
Hänninen Lina
7
Laxström Colin
8
Ravald Theo
9
Timmerbacka Agnes
10
Timmerbacka Uno
11
Lindbäck Wilma
13
Stenström Alicia
14
Köyhäjoki Aatu
15
Kroksjö Ian
16
Svartsjö Alfons
17
Granholm Felix
21
Nilsson Gabriel
22
Granqvist Linn
23
Nygård Verner
24
Kaitajärvi Uno
25
Furu Max
26
Lehtikangas Viljam
27
Skullbacka Erik
28
Byskata Junia
30
Nygård Venla
31
Nilsson Alfons

Funktionärer