Dahl
ILPON KATISKA

Lag

Djupsjöbacka Melvin
Forsén Malva
Furu Emil
Furu Max
Granholm Emil
Granholm Martin
Hakamäki Antti
Hästbacka Melvin
Kaitajärvi Abbe
Norrena Aarni
Peltola Alvar
Peltoniemi Aleksi
Sandström Noah
Söderbacka Evan
Uusitalo Iina
Virtanen Lotta

Funktionärer