Lag

Djupsjöbacka Melvin
Furu Max
Granholm Emil
Granholm Martin
Hakamäki Antti
Hästbacka Melvin
Peltola Alvar
Peltoniemi Aleksi
Sandström Hilda
Sandström Noah
Söderbacka Evan
Sova Ella
Uusitalo Aaro
Uusitalo Iina

Funktionärer