Verksamhetsregler/Toimintasäännöt

TUS Juniorishockeys verksamhetsregler

Dessa regler är till för att ge hjälp och riktlinjer till funktionärer, spelare och föräldrar i deras verksamhet inom juniorishockeyn.

Förutom dessa regler kan lagen inom sig upprätta egna, mera detaljerade regler.

TUS Juniorishockey strävar till att följa

- Finlands ishockeyförbunds juniorregler och rekommendationer

- Regler, bestämmelser och andra instruktioner som Finlands ishockeyförbund eller distrikt som hör till ishockeyförbundet gjort upp

Föreningen finns till för lagen och lagen för spelarna. Alla spelare representerar sitt lag och lagen representerar TUS. Dessa regler strävar till att förenhetliga verksamheten i alla steg inom föreningen, så att alla lag och spelare arbetar för samma mål.

Spelare inom föreningen delas i huvudsak in i åldersklasser enligt födelseår. Spelare kan dock enligt nivå flyttas upp i åldersklass.

Att representera TUS
Som spelare

En spelare som representerar TUS skall ha försäkring som täcker olycksfall som skett på lagets träningar, matcher, matchresor o.s.v. En spelare som deltar i seriespel eller turneringar som arrangeras av distriktet skall ha spelpass. Spelarens vårdnadshavare ser till att försäkringen och spelpasset är i kraft.

Fullständig ishockeyutrustning är obligatorisk för varje spelare, både på träningar och matcher (gäller inte hockeyskola). Försäkringen täcker inte skador om inte nödvändig utrustning använts.

En spelare som representerar TUS använder vid matchtillfälle spelskjorta och strumpor i föreningens färger. Strumpor inskaffas själv. Spelskjortan är föreningens egendom och får endast användas på matcher. Utanför spelplanen vill vi uppträda enhetligt klädda, därför rekommenderas alla spelare skaffa föreningens kläder och väskor.

En spelare som representerar TUS uppträder sportmannamässigt och mobbar inte.

Som förälder/vårdnadshavare

Föräldrar är mycket välkomna med i arbetet kring laget.

Till hemmamatcher krävs för E-juniorer och äldre funktionärer till tidtagning, resultatservice, utvisningsbås och kafeteria, minst 7 stycken per match. Till hemmaturneringar för yngre juniorer behövs också funktionärer till flera olika uppgifter som lagledaren delegerar.

Föräldrar och vårdnadshavare bör dock tänka på att ge tränarna och spelarna arbetsro vid träningsoch matchtillfällen. Avbytarbänken är bara till för spelare, tränare, servicepersonal och lagledare.

Oklarheter och oenigheter kring tränings- och matchtillfällen skall lösas genom diskussion i första hand inom laget, utanför match och träningstillfällen. Alla föräldrar har rätt och skyldighet att ingripa i missförhållanden som de lagt märke till. Diskussioner kring dessa förs i positiv anda inom laget. Lyckas man inte lösa meningsskiljaktigheterna inom laget, tas kontakt med junioransvarige och vid behov ishockeysektionen.

Inga oklarheter och oenigheter diskuteras på sociala medier!

Som tränare

Tränarna bör ha ett giltigt spelpass och försäkring. Tränaren använder alltid hjälm under träningstillfällen.

Som lagledare

Till lagledarens uppgifter hör:

- Upprätthåller spelarlista

- Ser till att alla spelare i laget får den information som berör laget och lagets och föreningens verksamhet

- Ser till att det praktiska fungerar vid match- och träningstillfällen.

- Håller reda på spelskjortorna som blivit utdelade inom laget. Om någon spelare slutar, ser lagledaren till att spelskjortan kommer tillbaka till föreningen.

- Ser till att spelare bosatta utanför Terjärv betalar medlemsavgiften.

Medlemsavgift

Alla som representerar TUS, oberoende av gren (fotboll, ishockey, frisbeegolg, friidrott, skidåkning o.s.v.) betalar medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av föreningens styrelse, avgiftens storlek är 20 €/person.

Deltagaravgift för juniorishockey

Alla spelare betalar deltagaravgift. Deltagaravgiften för ishockey bestäms av ishockeysektionen. Deltagaravgiften för juniorishockey innehåller bl.a. följande:

- Hallhyror för träningstillfällen och hemmamatcher

- Anmälningsavgifter till serien

- Domarkostnader och kilometerersättningar

- Materialanskaffningar (speltröjor, västar, skrinnskovässning m.m.)

- Bokföringskostnader

Deltagaravgiften varierar mellan de olika juniorlagen, rabatt ges om flera barn från samma familj deltar i juniorishockey.

Deltagaravgiften betalas till lagens konto, kontaktpersonerna/lagledarna ser till att alla betalar avgiften, varefter den totala summan överförs till TUS konto.

Nya spelare har en prövotid på 1 månad före de behöver betala deltagaravgiften.

Deltagaravgiften återbetalas inte till en spelare som slutar eller byter förening mitt i säsongen. Före transfern godkänns för en spelare som byter förening, eller före en spelare slutar, skall spelskjortan returneras och alla ekonomiska förpliktelser mot föreningen och laget vara gjorda.

Alla medel som insamlats för laget tillfaller laget och utbetalas inte till en spelare som slutar eller byter förening.


TUS JUNIORIJÄÄKIEKON TOIMINTAOHJEET

Nämä ohjeet on tehty auttamaan ja ohjeistamaan toimitsijoita, pelaajia ja vanhempia heidän toiminnassaan juniorijääkiekon parissa.

Näiden sääntöjen lisäksi joukkueilla voi olla omia, yksityiskohtaisempia sääntöjä.

TUS Juniorijääkiekon tavoitteena on noudattaa:

- Suomen jääkiekkoliiton juniorisääntöjä ja suosituksia

- Sääntöjä, määräyksiä ja muita ohjeistuksia joita SJL sekä liittoon kuuluva piiri ovat luoneet

Seura on olemassa joukkueita varten ja joukkueet pelaajia varten. Kaikki pelaajat edustavat joukkuettaan ja joukkueet edustavat TUS:a. Nämä säännöt pyrkivät yhtenäistämään toiminnan seurassa niin että kaikki joukkueet ja pelaajat työskentelevät yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Seuran pelaajat jaetaan ikäryhmiin pääosin syntymävuoden mukaan. Mutta pelaaja voidaan kuitenkin oman tasonsa mukaan nostaa ylöspäin ikäryhmissä.

TUS:n EDUSTAMINEN
Pelaajana

Pelaajalla joka edustaa TUS:a on oltava vakuutus joka kattaa jäällä (harjoitukset, ottelut, pelimatkat ym.) tapahtuneet tapaturmat. Pelaajan joka osallistuu sarjapeleihin tai turnauksiin, jotka piiri järjestää, täytyy lunastaa pelipassi. Pelaajan huoltaja pitää huolen siitä että vakuutus ja pelipassi ovat voimassa.

Täydellinen jääkiekkovarustus on pakollinen jokaiselle pelaajalle, sekä harjoituksissa että otteluissa (ei koske kiekkokoulua). Vakuutus ei kata vammoja jos ei välttämättömiä varusteita ole käytetty.

Pelaaja joka edustaa TUS:a käyttää peleissä pelipaitaa ja sukkia seuran väreissä. Sukat pelaaja lunastaa itselleen. Pelipaita on seuran omaisuutta ja sitä saa käyttää ainoastaan otteluissa. Kentän ulkopuolella haluamme esiintyä yhtenäisesti pukeutuneena, siksi on suositeltavaa että kaikki pelaajat hankkivat seuran vaatteet ja laukun.

TUS:a edustava pelaaja käyttäytyy urheilijamaisesti eikä kiusaa.

Vanhempana/Huoltajana

Vanhemmat ovat erittäin tervetulleita mukaan työhön joukkueen ympärillä. Kotiotteluihin tarvitaan E-junioreille ja sitä vanhemmille toimitsijoita, vähintään 7 henk./ottelu. Nuorempien junioreiden kotiturnauksiin tarvitaan myös toimitsijoita eri tehtäviin jotka joukkueenjohtaja jakaa.

Vanhempien ja huoltajien on kuitenkin muistettava antaa valmentajille ja pelaajille työrauha harjoituksissa ja ottelutilanteissa. Vaihtoaitio on tarkoitettu vain pelaajille, valmentajille, huoltohenkilöille ja joukkueenjohtajalle.

Epäselvyydet ja erimielisyydet harjoitus- ja ottelutilanteiden ympärillä, hoidetaan ensikädessä joukkueen kesken, erillään ottelu- ja harjoitustilanteista. Kaikilla vanhemmilla on oikeus ja vastuu puuttua huomaamiinsa epäkohtiin. Näistä asioista käytävät keskustelut käydään myönteisessä hengessä joukkueen kesken. Jos erimielisyyksiä ei onnistuta ratkaisemaan joukkueen sisällä, otetaan yhteys juniorivastaavaan tai tarvittaessa jääkiekkojaostoon.

Mitään epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä ei keskustella sosiaalisessa mediassa!

Valmentajana

Valmentajalla on oltava voimassaoleva pelipassi ja vakuutus. Valmentaja käyttää aina kypärää harjoituksissa.

Joukkueenjohtajana

Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluu:

- Ylläpitää pelaajalista.

- Pitää huolen että joukkueen pelaajat saavat kaiken informaation joka koskee joukkuetta sekä joukkueen ja seuran toimintaa.

- Pitää huolen että kaikki käytännön asiat toimivat ottelu- ja harjoittelutilanteissa.

- Pitää huolen pelipaidoista jotka on jaettu joukkueen kesken. Jos joku pelaaja lopettaa, joukkueenjohtaja pitää huolen siitä että pelipaita palautuu seuralle.

- Pitää huolen siitä että pelaaja joka asuu Teerijärven ulkopuolella myös maksaa jäsenmaksun.

Jäsenmaksu

Kaikki TUS:a edustavat, lajista riippumatta ( jalkapallo, jääkiekko, frisbeegolf, yleisurheilu, hiihto y.m.) maksavat jäsenmaksun. Seuran hallitus päättää jäsenmaksun suuruuden, jäsenmaksun on 20 €/henkilö.

Juniorijääkiekon osallistumismaksu

Kaikki pelaajat maksavat osallistumismaksun. Jääkiekon osallistumismaksun suuruuden päättää jääkiekkojaosto.

Juniorijääkiekon osallistumismaksuun kuuluu ym. seuraavat asiat:

- Harjoituksien ja otteluiden hallivuokra

- Sarjan ilmoittautumismaksu

- Tuomarikustannukset sekä kilometrikorvaukset

- Materiaalihankinnat (pelipaidat, liivit, luistimien teroitus ym.)

- Kirjanpitokulut

Osallistumismaksu vaihtelee joukkueiden kesken, alennus annetaan jos samasta perheestä useampi lapsi osallistuu juniorijääkiekkoon.

Osallistumismaksu maksetaan joukkueen tilille, joukkueenjohtaja huolehtii siitä että kaikki maksavat maksun, jonka jälkeen kokonaissumma siirretään TUS:n tilille.

Uusilla pelaajilla on 1 kk:n koeaika ennen kuin heidän tarvitsee maksaa osallistumismaksu.

Osallistumismaksua ei palauteta pelaajalle joka lopettaa tai vaihtaa seuraa kesken kauden. Ennen kuin seuraa vaihtavan pelaajan siirto hyväksytään tai ennen kuin pelaaja lopettaa, täytyy pelaajan palautta pelipaita ja kaikki velvollisuudet seuralle ja joukkueelle täytyy olla tehtynä.

Kaikki joukkueelle kerätyt varat jäävät joukkueelle eikä niitä makseta takaisin pelaajalle joka lopettaa tai vaihtaa seuraa.


   
Mera nyheter
Ishockey
«  Januari   »
Kategorier