TUS Styrelsen 2019

Ordförande : Christoffer Högnabba christoffer.hognabba(at)aktia.fi
Medlem : Rasmus Broberg rasmus.broberg(a)dbcklinikka.fi
Medlem : Mona-Lisa Grankvist monalisa.grankvist(at)gmail.com
Medlem : Matias Forsbacka matias.forsbacka(at)gmail.com
Medlem : Sami Grannabba sami.grannabba(at)lagmansgarden.fi
Medlem : Joacim Kaitajärvi
joacim.kaitajarvi(at)gmail.com
Medlem : Sanna Savolainen sannasavolainen(at)@hotmail.com
Suppleanter : Åsa Söderbacka
Sami Furu
Johnny Ravall
Johnny Granholm
asa.soderbacka(at)raniplast.com
furu(at)gmail.com
jravall75(at)gmail.com
johnnygranholm74(at)gmail.com