TUS Styrelsen 2017

Ordförande : Christoffer Högnabba christoffer.hognabba(at)aktia.fi
Medlem : Annika Kujala
annika.kujala(a)elisanet.fi
Medlem : Christian Storrank christian.storrank(at)gmail.com
Medlem : Peter Svartsjö petersvartsjo(at)gmail.com
Medlem : Sami Grannabba sami.grannabba(at)lagmansgarden.fi
Medlem : Joacim Kaitajärvi
joacim.kaitajarvi(at)gmail.com
Medlem : Sanna Savolainen sannasavolainen(at)@hotmail.com
Suppleanter : Mikael Sandvik
Sami Furu
Johnny Ravall
Camilla Vesala
mikael.sandvik(at)raniplast.com
furu(a)gmail.com
jravall75(at)gmail.com
Camilla.vesala(at)Kronoby.fi