Skidsektionen 2017

Ordförande
Peter Svartsjö 040-0744029  
Medlem
Matias Forsbacka    
Medlem
Viktoria Forsberg 044-7812428  
Medlem
Matilda Svartsjö 050-3597018  
Medlem
Johnny Forsen    
Medlem
Karin Granholm    
Medlem Sanna Särs    
Medlem Marina Renlund    
Medlem Tommy From    
Medlem
Patrik Forsbacka