Skidsektionen 2017

Ordförande
Matias Forsbacka 050-3774898  
Medlem
Viktoria Forsberg 044-7812428  
Medlem
Matilda Svartsjö 050-3597018  
Medlem
Johnny Forsen    
Medlem Sanna Särs    
Medlem Marina Renlund    
Medlem Tommy From    
Medlem
Patrik Forsbacka