Terjärv Ungdoms Sportklubb
Södra Terjärvvägen 8
68700 Terjärv
tus@terjarvus.net