TUS Juniorfotbolls verksamhetsregler 

Dessa regler är till för att ge hjälp och riktlinjer till funktionärer, spelare och föräldrar i deras verksamhet inom juniorfotbollen. 

TUS Juniorfotboll strävar till att följa
- Finland bollförbund
sAll-stars regler (länk)
- Regler, bestämmelser och andra instruktioner som Finlands bollförbund eller distrikt som hör till bollförbundet gjort
 
upp. (länk)

Föreningen finns till för lagen och lagen för spelarna. Alla spelare och ledare representerar sitt lag och
lagen representerar TUS.

 TUS juniorfotbolls motto och mål är:
  ”Så mang som möjligt
   så leng som möjligt
   så rolit som möjligt” 

För att uppnå dessa mål betonar vi

 - att alla är välkomna på egna villkor
 - vikten av samt uppmuntran till mångsidigt idrottande
 - spelarutveckling framom resultat
 - gemenskap och glädje i föreningen

Spelare inom föreningen delas i huvudsak in i åldersklasser enligt födelseår. Spelare kan dock enligt nivå flyttas upp i åldersklass.

Medlemsavgift

Alla spelare som representerar TUS, oberoende av gren (fotboll, ishockey, frisbeegolf, friidrott, skidåkning o.s.v.) betalar medlemsavgift. Medlemsavgiften bestäms av föreningens årsmöte, avgiften är 20€/person över 20 år och 5€/ person under 20 år. 
   

Deltagaravgift för juniorfotboll

Alla spelare som deltar i TUS juniorfotboll betalar deltagaravgift. Deltagaravgiften för fotboll bestäms av fotbollssektionen. Deltagaravgiften för juniorfotboll innehåller bl.a. följande:
- Anmälningsavgifter till serien.
- Bolhallshyor, varje lag garanteras 2 turer/vecka i bollhallen. Extra turer får bokas kostnadsfritt ifall lediga turer finns.
- Domarkostnader och kilometerersättningar.
- Överårstillstånd.
- Dubbelrepresentationer.
- Deltagande I Fotbollsregionen Jakobstads verksamhet.
- Transferavgifter.
- Materialanskaffningar (väskor, koner, speltröjor, västar, m.m.).
- Bokföringskostnader.


Deltagaravgiften/år/barn är: 115€

Fotbollsskolan har ingen deltagaravgift.

Deltagaravgiften betalas till lagens konto, kontaktpersonerna/lagledarna ser till att alla betalar avgiften, varefter totala summan överförs till TUS konto. Förfallodagen är 15 maj.

Spelare som börjar mitt i säsongen, dock före 1 september betalar hela deltagaravgiften. Spelare som börjar efter 1 september betalar ingen deltagaravgift för det året. Nya spelare har en prövotid på 1 månad före de behöver betala deltagaravgiften.

Deltagaravgiften återbetalas inte till en spelare som slutar eller byter förening mitt i säsongen. Före transfern godkänns för en spelare som byter föreningen, skall spelskjortan returneras och alla ekonomiska förpliktelser mot föreningen och laget vara gjorda.

Alla medel som insamlats för laget tillfaller laget och utbetalas inte till en spelare som sluter eller byter förening.


TUS logo

TUS logo får användas bara på av föreningen godkända produkter. Logotypen är en mycket viktig del i  TUS:s budskap och måste alltid vara i Föreningens fasta profilfärger.

Samtliga kläder med TUS:s logotyp ska beställas genom TUS:s inköpskanaler enligt ikraftvarande kontrakt. Juniorlag ska inte göra egna inköp av kläder som inte TUS har godkänt.

Ingen affärsverksamhet drivs i TUS namn.


Att representera  TUS

Som spelare

En spelare som representerar TUS skall ha försäkring som täcker olycksfall som skett på lagets träningar, matcher, matchresor o.s.v. En spelare som deltar i seriespel eller turneringar som arrangeras av distriktet skall ha spellicens. Spelarens vårdnadshavare ser till att försäkringen och licensen är i kraft.

Benskydd är obligatoriska för varje spelare, både på träningar och matcher. Försäkringen täcker inte benskador om benskydd inte använts.

Varje spelare behöver ha en egen boll i rätt storlek.

En spelare som representerar TUS använder vid matchtillfälle spelskjorta, shorts och strumpor i föreningens färger. Shorts och strumpor inskaffas själv. Spelskjortan är föreningens egendom och får endast användas på matcher. Utanför spelplan vill vi uppträda enhetligt klädda, därför rekommenderas alla spelare skaffa föreningens kläder och väskor.

En spelare som representerar TUS uppträder sportmannamässigt och mobbar inte.


Som förälder/vårdnadshavare

Föräldrar är mycket välkomna med i arbetet kring laget.

Föräldrar och vårdnadshavare bör dock tänka på att ge tränarna och spelarna arbetsro vid tränings- och matchtillfällen. Avbytarbänken är bara till för spelare, tränare, servicepersonal och lagledare. Resten av åskådarna ställer sig på motsatta sidan av plan.

Oklarheter och oenigheter kring tränings- och matchtillfällen skall lösas genom diskussion i första hand inom laget, utanför match och träningstillfällen. Alla föräldrar har rätt och skyldighet att ingripa i missförhållanden som de har lagt märke till. Diskussioner kring dessa förs i positiv anda inom laget. Lyckas man inte lösa meningsskiljaktigheterna inom laget, tas kontakt med junioransvarige och vid behov fotbollssektionen.

Inga oklarheter och oenigheter diskuteras på sociala medier!


Som tränare och lagledare

Till tränaren och lagledarens uppgifter hör:
- Upprätthålla ändamålsenliga träningar och vid ev. förhinder ordna ersättare
(tex. annan tränare eller förälder).
- Fungera som matchcoatch.
- Följa FRJ’s fotbollslinje baserat på FFJaros Tränares Handbok (länk).
- Upprätthålla spelarlista.
- Ser till att alla spelare i laget får den information som berör laget och lagets och föreningens verksamhet.
- Ser till att det praktiska fungerar vid match- och träningstillfällen. Dock ska lagledaren inte behöva göra allt själv,
  utan delar ut uppgifter åt föräldrar inom laget så att allting sköts.
- Ansvarar för spelarnas uppförande vid representation av föreningen.
- Håller reda på spelskjortorna som blivit utdelade inom laget. Om någon spelare slutar, ser lagledaren till att
  spelskjortan kommer tillbaka till föreningen.
- Ser till att också spelare bosatta utanför Terjärv, betalar medlemsavgiften.
- Upprätthålla ett gott samarbete och kommunikation mellan föreningens sektioner.