Ishockeysektionen 2019

Ordförande Sami Grannabba  040-5232207 sami.grannabba(at)gmail.com
Medlem Bernt Storbacka   040-5587761   bernt.storbacka(at)gmail.com
Medlem Åsa Söderbacka
040-5957374 asa.soderbacka(at)raniplast.com
Medlem Mona-Lisa Grankvist  040-8273730 monalisa.grankvist(at)gmail.com
Medlem Sanna Savolainen 044-2941101 sannasavolainen73(at)hotmail.com
Medlem Janne Granholm 045-6719265 jan-mikael.granholm(at)stdeck.fi
Medlem Ron Nykänen 0400-852720 ron.nykanen(at)pp.inet.fi
Medlem Sami Furu 040-5547144 furusami(a)gmail.com
Medlem Pamela Kaitajärvi 050-3556814 byskata_kaitajarvi(a)hotmail.com